Algemene voorwaarden

 1. Alle prijzen zijn gebaseerd op consulten in de praktijk te Flevoland.

 2. Consulten zullen alleen plaatsvinden wanneer ik echt denk iets voor u te kunnen betekenen. Daarnaast blijft u ten allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen welzijn en medische status.

 3. Deze voorwaarden zijn geldig voor een ieder die een consult bij H.J. Akse ondergaat. U dient zich bewust te zijn dat indien u het contactformulier tekent, u ook akkoord gaat met deze voorwaarden.

 4. H.J. Akse is onder geen beding aansprakelijk voor ontevreden particulieren. Wel tracht H.J. Akse hierin te bemiddelen en een passende oplossing te vinden.

 5. Mocht H.J. Akse de klant zonder opgaaf van reden voor de behandeling weigeren, dan zijn de eventuele vervoerskosten voor rekening van de klant. 

 6. Bij wangedrag van de klant en de daaruit vloeiende stopzetting van verdere behandeling wordt de behandeling gestopt. Onder wangedrag wordt gezien lichamelijk en geestelijk geweld,oneerbaar gedrag seksuele intimidatie zowel mondeling als lichamelijk onrespectvol gedrag.

 7. H.J. Akse gaat zijn privé leven gescheiden houden van de werkzaamheden die hij verricht voor de klant.

 8. Verkregen materiaal zoals foto,s voorwerpen en persoonlijk handschrift blijft te allen tijde eigendom van de klant het behandelend medium is verplicht hier zorgvuldig mee om te gaan en na afloop van een behandeling het materiaal terug te geven of des gewenst retour te sturen. 

 9. Schade: H.J.Akse is niet verantwoordelijk voor geestelijke emotionele financiële zakelijke of welke schade denkbaar is door behandelingen en betalingen die de klant heeft gedaan.

 10. Vergeet u uw afspraak dan dient u 75% van de consultkosten te betalen. Een ander had in uw plaats geholpen kunnen worden.

 11. Wanneer u af wilt zeggen doet u dat dan 24 uur van te voren. Zegt u na deze termijn af dan dient u 50% van de consult kosten te voldoen.

Laatste tweets

Binnenkort mijn column "T'is een gave" over jouw innerlijke kracht en mogelijkheden te lezen op mijn site. En ook m… https://t.co/FOHM1ouV2E

Drukte deze dagen? Stress...en onrust? Wil je graag met beide voeten weer op de grond komen? Herkenbaar. Lees nu mi… https://t.co/yLxKJiPPNr

Pas weer afscheid van een dierbare moeten nemen... Verdrietig. Maar hoe zit het met onze trouwe huisdieren? Mijn co… https://t.co/DVTt73ZLM3

Met het nieuwe jaar in aantocht worden er vast weer allerlei goede voornemens gedaan! Begrijpelijk...Op mijn site i… https://t.co/laLXsa8iGN

Eenzaam? Alleen? Mijn column 'Op een eiland' gaat hierover https://t.co/vOF1FOOc9m klik op de link om mijn nieuwste column te lezen. Enjoy!